Šoférovanie znamená zodpovednosť

Bulharský projekt DRIVING=RESPONSIBILITY vychováva vodičov zodpovedných nielen k iným účastníkom cestnej premávky, ale aj so zodpovedným prístupom k alkoholu. Vďaka projektu si žiaci bulharských autoškôl mohli pozrieť film “THE MOMENT IS NEVER ONLY ONE”, ktorý upozorňuje na všetko, čo sa môže stať, keď si do auta sadáte pod vplyvom alkoholu a prečo je lepšie si v niektorých prípadoch zavolať […]

Pitie alkoholu u 15-16 ročných klesá, ale…

Podľa výskumov ESPAD, pitie alkoholu u študentov vo veku 15-16 rokov klesá. Šesťročný prieskum ukázal, že tínedžeri v Európe alkohol stále pijú vo veľkej miere, avšak za posledné obdobie má tento trend klesajúcu tendenciu. Oproti minulému desaťročiu zaznamenal pokles počet tínedžerov, ktorí už alkohol vyskúšali (z 89 % na 81 %) i tými, ktorí alkohol […]

Tí, ktorí pijú zodpovedne, zarábajú lepšie

Výsledky výskumu OECD , ktorého sa zúčastnili obyvatelia 34 krajín, hovorí o tom, že ľudia, ktorí preferujú zodpovednú konzumáciu alkoholu majú lepšie vyhliadky na dobré zamestnanie a väčšie príjmy ako tí, ktorí nepijú vôbec alebo naopak ľudia, ktorí pijú do nemoty. Okrem iného majú lepšie zdravie a vo všeobecnosti sú viac spokojní so svojím životom. […]